Nasza grupa

Prawem zajmujemy się od kilkunastu lat. Od 2010 roku skupiliśmy się na prawach konsumenta. Każdy kto ma wiedzę z zakresu prawa cywilnego może do nas dołączyć i wspomagać walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami.

W naszym kraju panuje bardzo nikła świadomość prawa, mało który konsument słyszał o Ustawie która go chroni czy UOKiK, już nie wspominając o SOKiK czy rejestrze klauzul niedozwolonych. Niemal nikt nie zwraca uwagi na to czy sprzedawca spełnia swoje obowiązki a wielu klientów wciąż myśli, że to sklep ma zawsze rację. Chcemy to zmienić.

Jak pracujemy

Analiza bieżącej sprawy
Wyszukujemy podobne sprawy, analizujemy wątki i precedensy, zbieramy dane i wysuwamy hipotezę na zasadność i formę działania.

Gromadzenie ważnych dowodów

Zbieramy wszelkie dostępne dowody, archiwizujemy materiały dotyczące strony pozwanej i sporządzamy klasyfikację, ustalamy etapy pracy.

Etap negocjacji z pozwanym

Zgodnie z prawem przeprowadzamy negocjacje ze stroną pozwaną i staramy się dojść do ugody. Każdy może naprawić szkodę i uniknąć sprawy.

Przekazanie sprawy na drogę prawną

W razie braku ugody kierujemy sprawę na wokandę. Przygotowujemy korespondencję i pozew, zawiadamiamy organy ścigania, prokuraturę i UOKiK.